nom
 Monitor Informatie en Media            
 

           Geachte respondent,

           Deze monitor bestaat uit maximaal 30 vragen. Niet alle vragen komen bij iedereen aan de orde. Een routing bepaalt welke
           vragen voor u van toepassing zijn. De meeste vragen kunt u beantwoorden door het hokje/rondje bij uw antwoord
           aan te klikken. In een enkel geval wordt een rapportcijfer en/of toelichting in de vorm van tekst gevraagd.
           Het invullen van deze vragenlijst kost maximaal 10 minuten.
 
           Alvast hartelijk dank voor uw moeite!
 
 Monitor Informatie en Media            
 Gebruik AV-materiaal
1. Met welk audio-visueel (AV) materiaal bent u bekend?
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
   
 
 Monitor Informatie en Media            
 Vervolg gebruik AV-materiaal
2. Van welk AV-materiaal heeft u het afgelopen jaar (wel eens) gebruik gemaakt?
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
   
  Welk ander AV-materiaal betreft dit?
  (Bij vraag 1 heeft u (ook) aan gegeven het volgende AV-materiaal te kennen: vr1tek)
 
11. Waarom maakt u geen gebruik het AV-materiaal?
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 
 Monitor Informatie en Media            
Vervolg gebruik AV-materiaal
3. Waarom heeft u gekozen voor vr2a als AV-materiaal?
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 Monitor Informatie en Media            
Vervolg gebruik AV-materiaal
4. Waarvoor wordt het AV-materiaal tijdens uw werk (vooral) gebruikt?
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 Monitor Informatie en Media            
 Vervolg gebruik AV-materiaal
5. Hoe vaak maakt u tijdens uw werk gebruik van AV-materiaal?
(het gaat hier om zowel gehuurd, gekocht als ook vrij verkrijgbaar materiaal, bijvoorbeeld via internet )
 
6. Bewerkt u het materiaal voordat u het gebruikt?
 
 Monitor Informatie en Media            
 Vervolg gebruik AV-materiaal
7. Heeft u met het gebruik van vr2a uw doel bereikt?
 
 
8. (Geef een rapportcijfer van 0 tot 10)
 Monitor Informatie en Media            
 Gebruik Media
9. Welke media zet u in bij gebruik van AV-materiaal?
 
  Computer/internet
  Digitaal schoolbord
  Televisietoestel
  Videorecorder of dvd-speler
  Beamer
  Gedrukte media
  Andere media
10. (Geef een rapportcijfer van 0 tot 10)
 Monitor Informatie en Media            
Vervolg gebruik media
12. Hoe zal het gebruik van onderstaande media zich bij u ontwikkelen?
 
  Computer/internet
  Digitaal schoolbord
  Televisietoestel
  Videorecorder of dvd-speler
  Beamer
  Gedrukte media
 Monitor Informatie en Media            
Vervolg gebruik media: Digitaal schoolbord
13. Hoevaak maakt u gebruik van een digitaal schoolbord?
 
14. Maakt u zelf wel eens content voor het digitaal schoolbord?
 
15. Weet u dat hoe u zelf content kunt maken voor een digitaal schoolbord?
 
 Monitor Informatie en Media            
 Beleid
16. In welke middelen wordt geinvesteerd?
 
 
17. Op basis van welke criteria wordt geinvesteerd?
 
 
 Monitor Informatie en Media            
 Vervolg beleid
18. Is er een budget voor middelen en/of ondersteuning op dit gebied?
 
  Hoe hoog het butget per jaar voor:
  - media:
 
  - ondersteuning:
 
 Monitor Informatie en Media            
 Vervolg beleid
19. Wie beslist over de investeringen en het budget?
 
 
 Monitor Informatie en Media            
 Gebruik AV-media de komende twee jaar
  20.     Hoe ziet u de toekomst wat betreft het aanbod en gebruik van AV-media?
   
  Gebruik op school:
  Gebruik in de klas:
  Gebruik thuis
  Voor u geschikt AV-aanbod
   
  Tijd om AV-materiaal te selecteren
  Kwaliteit AV-materiaal
  Kosten AV-materiaal
  Kosten media/middelen
  Gebruik sociale media in de les
 Monitor Informatie en Media            
 Gebruik AV-media: belemmerende factoren
21. Kunt u aangeven welke factoren voor u of uw collega's belemmerend werken voor het gebruik van AV-media?
 
 
  (Graag in steekwoorden een toelichting)
 Monitor Informatie en Media            
 Tot slot
22.
 
23. Wat is uw geslacht?
 
 Monitor Informatie en Media            
 
24. In welke sector bent u werkzaam?
 
25. Wat is uw functie?
 
26. In welke groep(en) geeft u les?
 
 
 
 
 
 
 
   
 Monitor Informatie en Media            
 DDDD
28.

Dit was de laatste vraag. Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
Druk nu op de knop "Verzenden"
 
 
   
   
OiG @ 2010 Monitoring