schooltv       Media-gebruik Voortgezet Onderwijs 2009-2010

   Invul-instructie

   Klik op het hokje of rondje vóór het antwoord van uw keuze. Bij rondjes kunt u slechts één antwoord geven.
   Bij hokjes mag u meerdere antwoorden aanklikken. Gebruik cijfers wanneer een getal wordt gevraagd en een punt i.p.v komma voor decimalen.
   Opentekst-antwoorden mag u naar eigen inzicht vullen. Uw antwoorden bepalen soms welke vragen daarna gesteld worden.
   Het invullen van deze lijst neemt niet meer dan ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag.

   Alvast hartelijk dank voor uw moeite!
 
1.  In welk hoofdvak heeft u het afgelopen schooljaar lesgegeven?
 
(Wanneer u in meerdere vakken heeft lesgegeven, graag alléén uw hoofdvak noteren)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Hoeveel uur per week gaf u gemiddeld les in uw hoofdvak ?
 
              Media-gebruik Voortgezet Onderwijs 2009-2010
3.  Heeft u in het afgelopen schooljaar in nog andere vakken lesgegeven?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Geeft u (ook) les in:
         
  - Het leergebied Mens en Natuur      
  - Het vakgebied NLT      
  - Het vakgebied NASK      
  - Het leergebied Mens en Maatschappij      


                Dit onderzoek concentreert zich rond programma's van SchoolTV. Het afgelopen schooljaar heeft
                SchoolTV geen nieuw aanbod voor uw vak aangeboden. Op de volgende pagina kunt u uw wensen
                en/of behoefte m.b.t. SchoolTV kwijt, sluit daarna af door op de verzend-knop te klikken.
 
   Hoeveel uur per week gaf u gemiddeld les in vr3  ?
 
     Media-gebruik Voortgezet Onderwijs 2009-2010
5.  Aan welke klas(sen) gaf u het afgelopen schooljaar les?
 
(Meer antwoorden mogelijk)
  VMBO
 
 
 
 
  HAVO
 
 
 
 
 
    VWO
 
 
 
 
 
 

          Gebruik audiovisueel materiaal
         
Bij het invullen van dit deel gaat het om het educatief gebruik van film(pje)s, clips, programma's e.d.
         in het schooljaar 2009-2010.

                 
6.  Heeft u het afgelopen schooljaar wel eens audiovisueel materiaal (film(pje)s, clips, programma's) in uw onderwijs
 opgenomen en/of gebruikt (via tv, video, dvd, beamer, digitaal schoolbord, computer, internet)?
 
Het gaat hier zowel om SchoolTV-materiaal als om audiovisueel materiaal van andere aanbieders.
 
7.  Waarom heeft u géén audiovisueel materiaal opgenomen of gebruikt in uw lessen?
 
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
   
 

          Gebruik audiovisueel materiaal
 
8          Kunt u globaal in procenten aangeven waar het audiovisueel materiaal dat u heeft opgenomen
         en/of gebruikt vandaan komt?
Als u bijvoorbeeld alléén audiovisueel materiaal behorend bij een (los) lespakket
         heeft gebruikt, vult u bij d) 100 (%) in. Vul per bron een percentage in en zorg dat het totaal uitkomt op 100%.
a
b
c
d
e
f
g


                    Het totaal bij "g" komt (nog) niet uit op 100% !
   
9

          Gebruik  Materiaal SchoolTV
 
10.a  Heeft u het afgelopen schooljaar wel eens iets van SchoolTV aangeschaft, opgenomen en/of gebruikt in uw onderwijs?
 Dit kan zijn een SchoolTV-programma (via tv, internet, dvd of video), een website (SchoolTV-beeldbank, Eigenwijzer.nl,
 Teleblik, ED*IT en/of begeleidend materiaal (docentenhandleidingen/leerlingbladen).
 
   Waarom maakt u geen gebruik van SchoolTV-materiaal?
 
 
10.b  Waarvan heeft u gebruik gemaakt?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
   
  10.c    Graag uw beoordeling voor de bruikbaarheid in de vorm van een rapportcijfer:
           
(gebruik een punt in plaats van komma voor invoer van decimalen)
 
 
 
 
 
 

          vervolg gebruik audiovisueel materiaal: Materiaal van SchoolTV
 
10.d  Van welke onderdelen heeft u op Eigenwijzer.nl gebruik gemaakt?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
   Graag uw beoordeling voor de bruikbaarheid in de vorm van een rapportcijfer:
 
 
 
 
10f  Waarom maakt u bij de programma's geen gebruik van Eigenwijzer.nl en/of SchoolTV verwerkingsmateriaal?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
11.  Via welke kanalen maakt u gebruik van SchoolTV-programma's?
 
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
   

          vervolg gebruik audiovisueel materiaal
 
12a.  Met welk apparaat (of apparaten) wordt beeldmateriaal van SchoolTV gebruikt?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
12b.  Gebruikt u SchoolTV-beeldmateriaal vooral...
 
                  Gebruik en beoordeling aanbod SchoolTV 2008-2009
   
                     Hieronder kunt u de titels selecteren uit het aanbod van SchoolTV in het schooljaar 2009-2010
                     waarvan u in het afgelopen schooljaar iets heeft gebruikt, gekocht, opgenomen of laten opnemen.


 
                     
OB=Onderbouw  -  BB=Bovenbouw   -  H=Havo  - V=VWO  - VO=VMBO/Havo/VWO
13. Indien u geen serie heeft gebruikt, klikt u op 'GEEN' onderaan de lijst
 
14. Indien u geen andere serie heeft gebruikt, klikt u op 'GEEN' onderaan de lijst
 
15. Indien u geen andere serie heeft gebruikt, klikt u op 'GEEN' onderaan de lijst
 
16. Indien u geen andere serie meer heeft gebruikt, klikt u op 'GEEN' onderaan de lijst
 

        Gebruik en beoordeling aanbod SchoolTV 2009-2010
 
      (eerst genoemde serie)
17.a  Heeft u van de serie 'Q13' ook al één of meer programma's gebruikt?
 
17.b
17.c  Heeft u, of hebben uw leerlingen bij  'Q13' gebruikgemaakt van de leerlingensite www.eigenwijzer.nl ?
 
17.d
17.e  Heeft u, of hebben uw leerlingen, gebruikgemaakt van het begeleidend materiaal
 (handleiding, werkbladen, lessuggesties e.d.) bij deze serie?
 
17.f

        Gebruik en beoordeling aanbod SchoolTV 2009-2010
         
(tweede serie)
18.a  Heeft u van de serie 'Q14' ook al één of meer programma's gebruikt?
 
18.b
18.c  Heeft u, of hebben uw leerlingen bij  'Q14' gebruikgemaakt van de leerlingensite www.eigenwijzer.nl ?
 
18.d
18.e  Heeft u, of hebben uw leerlingen, gebruikgemaakt van het begeleidend materiaal
 (handleiding, werkbladen, lessuggesties e.d.) bij deze serie?
 
18.f

        Gebruik en beoordeling aanbod SchoolTV 2009-2010
     
   
(derde serie)
19.a  Heeft u van de serie 'Q15' ook al één of meer programma's gebruikt?
 
19.b
19.c  Heeft u, of hebben uw leerlingen bij  'Q15' gebruikgemaakt van de leerlingensite www.eigenwijzer.nl ?
 
19.d
19.e  Heeft u, of hebben uw leerlingen gebruikgemaakt van het begeleidend materiaal
 (handleiding, werkbladen, lessuggesties e.d.) bij deze serie?
 
19.f

        Gebruik en beoordeling aanbod SchoolTV 2009-2010
         
(vierde serie)
20.a  Heeft u van de serie 'Q16' ook al één of meer programma's gebruikt?
 
20.b
20.c  Heeft u, of hebben uw leerlingen bij  'Q16' gebruikgemaakt van de leerlingensite www.eigenwijzer.nl ?
 
20.d
20.e  Heeft u, of hebben uw leerlingen, gebruikgemaakt van het begeleidend materiaal
 (handleiding, werkbladen, lessuggesties e.d.) bij deze serie?
 
20.f
         Algemene beoordeling SchoolTV

        Graag willen we uw beoordeling en relevantie voor u van een aantal aspecten van SchoolTV. Beoordeel elk van
        de volgende aspecten met een rapportcijfer en geef tevens de waarde aan die u aan het aspect hecht.
        (1=zeer slecht, 2=slecht, 3=zeer onvoldoende, 4=onvoldoende, 5=matig/zwak/twijfelachtig, 6=net voldoende, 7=ruim voldoende, 8=goed, 9=zeer goed en 10=uitmuntend)
21.
                      ...en hoeveel waarde hecht u aan dit aspect?
 
                    ...en hoeveel waarde hecht u aan dit aspect?
 
          vervolg algemene beoordeling SchoolTV
 
22.
                     ...en hoeveel waarde hecht u aan dit aspect?
  (man/vrouw, stad/dorp, rijk/arm, homo/hetero, diverse culturen)
                     ...en hoeveel waarde hecht u aan dit aspect?

          vervolg algemene beoordeling SchoolTV
 
23.
                     ...en hoeveel waarde hecht u aan dit aspect?
  (graag in minuten)

        Behoefte aan onderwerpen

 
                   Aan welke onderwerpen en voor welke doelgroep zou SchoolTV in de nabije toekomst naar uw mening meer aandacht
                   moeten besteden?  Geef het onderwerp, vakgebied en doelgroep (schooltype, onderbouw/bovenbouw) aan.
                   
(Er is telkens meer ruimte dan zichtbaar. Indien u meer typt verschijnt er een schuifbalk aan de rechterzijde waarmee u door uw tekst kunt scrollen.)
24. 1e onderwerp, vakgebied, schooltype en doelgroep:
25. 2e onderwerp, vakgebied, schooltype en doelgroep:
26. 3e onderwerp, vakgebied, schooltype en doelgroep:
        Behoefte aan SchoolTV-diensten

         
Hieronder worden enkele mogelijke diensten van SchoolTV genoemd.
         Wilt u bij iedere dienst aangeven in hoeverre u hier behoefte aan heeft?
27.  In hoeverre heeft u behoefte aan:
         
  Docentenhandleiding op papier        
  Lessuggesties op internet        
  Verwerkingsopdrachten voor leerlingen op papier        
  Verwerkingsopdrachten voor leerlingen op internet        
  Een leerlingensite met extra info plus materiaal, afbeeldingen, clips en links, aansluitend bij de SchoolTV-programma’s ( bv. www.eigenwijzer.nl )        
  TV-programma’s        
  DVD mét verwerkingsmateriaal        
  Educatieve game(s)        
  Een internetsite met korte fragmenten (ca 2min)  uit SchoolTV-programma’s ( bv. www.Schooltvbeeldbank.nl )        
  TV-programma's op internet        
  SchoolTV-digilessen voor op het digibord        
  Tools waarmee u zelf een (digi) les met materiaal van SchoolTV kunt samenstellen        
 

        vervolg behoefte aan SchoolTV-diensten
 
28.  Waar heeft u meer behoefte aan?
 
29.  Maakt u wel eens gebruik van onderstaande digitale hulpmiddelen om zelf uw onderwijs in elkaar te zetten?
 

        Voorlichting & Communicatie
 
30.  Bent u voldoende op de hoogte van het aanbod van SchoolTV?
 
31.
32.  Stelt u informatie via e-mail op prijs over bijvoorbeeld nieuw SchoolTV aanbod of uitzendingen binnen uw vakgebied?
 
  (uw e-mailadres zal alleen hiervoor worden gebruikt)

       
vervolg Voorlichting & Communicatie
 
33.  Welke communicatiemiddelen heeft u gebruikt om zich op de hoogte te stellen van het aanbod van SchoolTV?
 
(Maak uw keuze door op één of meerdere afbeeldingen te klikken, meerdere antwoorden mogelijk)
 

       
vervolg Voorlichting & Communicatie
 
   Graag uw beoordeling in de vorm van een rapportcijfer per communicatiemiddel:
 
 
 
 
   Heeft u bij de site SchoolTV.nl gevonden wat u zocht?
 

       
vervolg Voorlichting & Communicatie
 
34.a  Hoe zou u geïnformeerd willen worden over het aanbod van SchoolTV?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 
 
34.b ...en welke bron vindt u het belangrijkst?  (slechts 1 antwoord geven)
 
 
 
 
 
 
 
 

       
vervolg Voorlichting & Communicatie
 
34.c  Wat voor informatie verwacht u op de site SchoolTV.nl?
(Meer antwoorden mogelijk)
 
 

        Media
 
35.  Welke media gebruikt u in het onderwijs?
           
  a. Cd-roms          
  b. Internet          
  c. Beamer          
  d. Digitaal schoolbord          
  e. Video/ DVD-speler          
  f. TV-toestel          
36.  Waar heeft u in uw lessen meestal de beschikking over...
           
  a. Computer (zonder internet)        
  b. Internet        
  c. Beamer        
  d. Digitaal schoolbord        
  e. Video/ DVD-speler        
  f. TV-toestel        

        Gebruik educatieve websites

 
37.  Welke van de onderstaande (educatieve) websites heeft u wel eens bezocht
 en/of uw leerlingen aangeraden in het kader van uw onderwijs?
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

          vervolg gebruik educatieve websites
 
38.  Welke rapportcijfers (1 t/m10) geeft u voor de bruikbaarheid van:
  - Digischool.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           vervolg gebruik educatieve websites
 
39. Als u bijvoorbeeld voor de helft één of meer websites van SchoolTV gebruikt en voor de andere helft gebruik maakt van andere
 educatieve websites, vult u hier 50% in. Als u geen enkele website(s) van SchoolTV gebruikt vult u 0% in.
 
Percentage aandeel gebruik SchoolTV websites (Eigenwijzer.nl, SchoolTV-beeldbank, Teleblik, en/of SchoolTV.nl):

        ELO's in het VO
 
41.  Graag willen wij een indruk krijgen van de implementatie van ELO's (elektronische leeromgeving) in het voortgezet onderwijs.
 Maakt u (in het onderwijs) gebruik van een ELO?
 
42.  Hoe vaak maakt u gebruik van een ELO?
 

        vervolg ELO's in het VO
 
               Een ELO heeft de volgende basisfunctionaliteiten:
               1.Een administratief /organisatie-deel waarop gebruikers kunnen inloggen en voor hen relevante zaken kunnen vinden.
                  Ook kunnen leerlingen hier hun eigen werk opslaan (digitaal portfolio) en relevante roosters, agenda, studiewijzers vinden.
                  Tevens kan hieraan een leerlingregistratie- en -volgsysteem gekoppeld worden.
               2.Een informatief deel, waarin de inhoud (content) wordt aangeboden, bijv. leerstof, taken, opdrachten, toetsen.
               3.Een communicatie- en samenwerkingsdeel, waarin gebruikt gemaakt kan worden van forum, chat, groeps-e-mail,
                  samenwerking aan groepsopdracht.

 
43.  Van welke van bovenstaande ELO functionaliteiten maakt u gebruik?
     
  - Het administratieve/ organisatie-deel    
  - Het informatieve (content) deel (lesmateriaal / bronnenbank)    
  - Het communicatie- /samenwerkingsdeel    
44.  Heeft u behoefte aan speciaal  aanbod van SchoolTV dat past binnen ELO’s?
 
45.

        Nu kort nog wat vragen over u zelf :
 
46.
47.  Ik ben.....
 
48.
 
49.

           vervolg vragen over u zelf :
   
50.
51.
 
52.

            vervolg vragen over u zelf :
 
53.  Bent u bereid eventueel mee te werken aan verder onderzoek ter optimalisering
 van de dienstverlening van SchoolTV?
 
 
 
 
 

   
  Tot slot:
 
54.
Dit was de laatste vraag. Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
Druk nu op de knop "Verzenden"
Online survey en dataverwerking: DataDesk, Rijswijk (Gld)
 
   
   
Teleac@ 2010 Monitoring